Kontakt formaUPRAVA I RAČUNOVODSTVO +387 (0) 37 224 107 fax: 387 (0)37 228 428, email: hutaduna@gmail.comMARKETING +387 (0)37 221 431, email: info@aduna.ba  HOTEL PARK Ul. 5 Korpusa 3 BIhać, recepcija tel: +387 (0) 37 226 394, fax: +387 (0) 37 226 381, email: info@aduna.ba,  HOTEL ADA  I KAMP ORLJANI Orljjani bb,tel: +387 (0) 37 318 100, fax: +387 (0)37 318 109 email: info@aduna.ba, RESTORAN SUNCE tel: +387 (0) 37 310 487